ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

IV advento sekmadienis (B). ŠVIESA TUNELIO GALE
Paskelbta: 2008-12-20 21:06:01

Adventas – tai tarsi ėjimas ilgu tuneliu. Nors jo gale matome šviesos pluoštą, bet jis atrodo toks tolimas. Beveik pasiekus tunelio galą šviesa sustiprėja, tampa ryškesnė. Ir štai, kai išeiname į šviesą, aplink mus suspindi naujas pasaulis.

Pirmąjį advento sekmadienį buvome raginami budėti. Eiti advento „tuneliu“ neabejojant, kad įžengsime į garbės spindesį. Antrąjį sekmadienį klausėmės Jono Krikštytojo kvietimo taisyti Viešpačiui kelią. Praėjusį sekmadienį Jonas atvirai skelbė Ateinantįjį.

Šis sekmadienis – tai mūsų priartėjimas prie „tunelio“ galo. Jau išgirdome arkangelo žodžius Marijai: „Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi Sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi...“ Esame raginami tikėti, kad kartą mums nušvitusi šviesa spindės per amžius. Advento metu liturginiai skaitiniai skatina apmąstyti kelius, kuriais Dievas savąją tautą rengė sutikti Išganytoją. Dažnai pamirštame, kad esame ruošiami susitikimui su Viešpačiu.

Dievo ištikimybė savo Žodžiui įtikinamai atskleidžiama Evangelijos skaitinyje. Jis įvykdo tai, ką žadėjo: Jėzus, Aukščiausiojo Sūnus, valdys savo „Tėvo Dovydo sostą“ ir „karaliaus per amžius“. Naujasis išganymo amžius prasideda Marijos įsčiose. Ji atveria Dievui vartus. Marija yra vartai, pro kuriuos į pasaulį įžengė Dievas. Marija atvėrė tas duris, kurias žmonės dažnai užtrenkia Dievui. Dievas gyvena ten, kur Jis įsileidžiamas. Pirmame skaitinyje iš Samuelio knygos išreiškiamas Izraelio tikėjimas. Galima pastatyti Dievui puikius namus, nuostabią šventovę, tačiau neįmanoma priversti Jo ten apsigyventi. Tais laikais izraelitai tikėjo, kad tik šventykla garantuoja išganymą.

Šio sekmadienio Evangelijos dėmesio centre – ne tik Marija, bet ir Sūnus: „pagimdysi Sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus... Jo viešpatavimui nebus galo“. Dievo išganymo plane Jis yra kertinis akmuo, ant kurio pastatydinta Dievo karalystė. Dievas pasirūpino, kad šis įvykis būtų žinomas ne tik Marijai ir Juozapui, bet ir visai žmonijai, kiekvienam iš mūsų. Pasitikėkime Dievo pažadais, atverkime savo širdis, kad šių Kalėdų metu Jėzus iš naujo gimtų mūsų širdyse.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!