ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Šventoji Šeima (B). ŠEIMA – MALDOS VIETA
Paskelbta: 2008-12-27 18:04:26

Šiandien Bažnyčia mini Šventąją Šeimą ir visi skaitiniai mums kalba apie šeimą. Tai ypač aktualu šiandien, nes daugelį šeimų yra palietusi liberalizmo banga. Apie šeimas prirašyta tiek daug, kad beveik niekas į tai jau nebekreipia dėmesio. Mums svarbu žinoti, ką šiuo klausimu skelbia pats Kristus. Juk santuoka – tai paties Kristaus priesakas.

Pirmajame skaitinyje iš Siracido knygos pateikiamos tarpusavio santykių taisyklės. Ypač pabrėžiama vaikų atsakomybė ir pagarba tėvams. Tai glaudžiai siejasi su ketvirtuoju Dekalogo įsakymu gerbti savo tėvą ir motiną. Išdėstomi pažadai žmogui, kuris gerbia savo tėvus. Jis atsilygina už nuodėmes, kraunasi lobį, džiaugsis savo vaikais, kai melsis, bus išklausytas. Antrame skaitinyje apaštalas Paulius išvardija krikščionių šeimos narių pareigas, ragina „apsivilkti nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu“. Visiems verta tą skyrelį iš Laiško kolosiečiams dar kartą pasiskaityti.

Evangelijoje skaitome, kad Marija ir Juozapas atneša gimusį berniuką į šventyklą, nes to reikalavo įstatymas. Šventykloje teisus ir dievobaimingas vyras Simeonas atpažįsta Jėzų kaip pasaulio Gelbėtoją ir išpranašauja Marijai, kad jos sielą pervers kalavijas. Visa tai išsipildė.

Ir šiandien tėvams reikia išgirsti Dievo balsą, kaip nugalėti visus sunkumus, kurių visada pasitaiko. Tam reikia maldos, reikia Šventojo Rašto skaitymo, gilinimosi į Dievo žodį, reikia Šventosios Dvasios pagalbos. Žvelkime į Šventąją Šeimą ir atkakliai siekime meilės, netgi tokiomis akimirkomis, kai sunkumai atrodys neįveikiami. Dievas tikrai nori sustiprinti, išgydyti ir suvienyti mūsų šeimas. Kreipkimės į Jį.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!