ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

3 eilinis sekmadienis (B). ATSIVERSKITE IR TIKĖKITE EVANGELIJA!
Paskelbta: 2009-01-25 20:07:33

„Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

Visi šios dienos Mišių skaitiniai mums kalba apie atsivertimą. Pirmame skaitinyje Dievas siunčia pranašą Joną į Ninevės miestą, kad skelbtų Dievo bausmę, jeigu jie neatsivers. Antrame skaitinyje apaštalas Paulius rašo korintiečiams: „Laikas trumpas.“ Jis ragina atsiversti ir priimti Jėzaus skelbiamą Gerąją Naujieną.

Kiekvienam krikščioniui būtina nuolatos atsiversti. Atsivertimas nėra tik vienkartinis įvykis. Kad įvyktų tikrasis atsivertimas, būtina įsisąmoninti, jog pats Dievas kviečia mus keisti savo gyvenimą, mąstyseną, gyvenimo kryptį. Neužtenka tik gailėtis už savo nuodėmes, reikia nekęsti nuodėmės ir žvelgti į viską iš kitokios perspektyvos, prisimenant Jėzaus Kristaus mokymą. Šiandien atsiversti kviečiantis Jėzaus žodis galioja visiems visų laikų žmonėms.

Neįmanoma atsiversti neįtikėjus. Pirmieji Jėzaus, pradėjusio viešąją veiklą, žodžiai: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija.“ Kitaip tariant, tikėkite mano jums sakomais žodžiais, tikėkite Tėvo meile, tikėkite, kad aš atėjau jums atnešti naują gyvenimą ir vesti jus į amžinybę su Tėvu.

Toliau Evangelijoje skaitome, kaip Jėzus kviečia žvejus: „Eikite paskui mane.“ Jie palieka tinklus ir nueina su Juo. Jis kviečia ne Rašto žinovus ar teologus, bet paprastus žvejus. Jis kviečia ir mus, kad būtume Jo meilės liudytojais savo aplinkoje, šeimoje, tarp draugų. Paklauskime savęs, ar atsiliepiame į Jo kvietimą? Apaštalai, „tuojau palikę tinklus, nuėjo su Juo“. Nelengva viską palikti. Kiekvienas atsižadėjimas yra sunkus. Nelengva atsižadėti savo charakterio ypatybių, savo susikurtų planų. Tačiau vietoj paliktų dalykų iškyla didesni, nuostabesni ir gražesni. Apaštalai paliko tinklus, o mes dažnai, nors ir pasiryžtame sekti Jėzų, iš paskos vis dar velkame savo „tinklus“.

Tegul Jėzaus kvietimas atsiversti ir Jį sekti paliečia visų mūsų širdis. Mūsų malda tebūna šios dienos psalmės žodžiai: „Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią, išmokyk mane takais Tavo eiti.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!