ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Viešpaties Dangun Žengimas – Šeštinės (B). KAS TĄ DARBĄ TĘS TOLIAU?
Paskelbta: 2009-05-21 21:14:32

Šios dienos šventė mums primena žemiškosios Jėzaus kelionės pabaigą. Evangelijoje girdime žodžius: „Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje.“ Jo mokiniai, aišku, buvo nustebę. Jėzus jiems jau anksčiau buvo pažadėjęs šį tą naujo, raminančio: „kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite Jos galybės ir tapsite mano liudytojais…ligi pat žemės pakraščių“. Šie žodžiai turėjo juos padrąsinti.

Viename gražiame pasakojime sakoma, kad, Jėzui įžengus į dangų, angelai Jį pradėjo klausinėti apie Jo darbą žemėje. Jėzus papasakojo apie savo gyvenimą, kaip Jis vykdė Tėvo valią, kad žmonės neprarastų išganymo, apie savo mirtį ir prisikėlimą. Vienas angelas paklausė: „Bet dabar, kai Tu esi danguje, kas tą darbą tęs toliau?“ Jėzus atsakė, kad Jis turėjo būrį mokinių, ir jie Jo darbą tęs toliau. Angelai nustebo: „Negi Tavęs išsižadėjęs Petras ir mokiniai, kurie išbėgiojo, kai buvai vedamas nukryžiuoti, tęs tavo darbą? Ar turi kitą planą?“ Jėzus atsakė: „Kito plano neturiu.“ Taip, Jėzus neturi kito plano. Jis pasitiki mumis, kiekvienu iš mūsų, tiki, kad mes tęsime Jo darbą, liudysime kitiems Dievo meilę ir mylėsime kitus, kaip Jėzus mus mylėjo.

Šią savaitę, laukdami Sekminių šventės, skirkime daugiau laiko maldai, prašydami Šventosios Dvasios dovanų ir pagalbos, tikėdami Jėzaus pažadu: „Štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. SAUSIO–VASARIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!