ŽODIS tarp mūsų

Dešimt metų „Žodžiui tarp mūsų“

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2008
 ››› 
kovas–balandis
 ››› 
Įvadas 1

Septyniolika metų Lietuvos žmonės gyveno vis labiau sekuliarėjančioje aplinkoje, kurioje kasmet vis garsiau girdėjosi reklamos žodis, kviečiantis žavėtis prabangiu bei malonumais pertekusiu gyvenimu. Per tuos metus mes matėme daugybę žmonių, klausiusių šito apgaulingo žodžio, vedusio ne į laimę, bet į pražūtingus klystkelius, kuriuose paklydę surasdavo ne laimę, bet prasigerdavo ar net mirdavo.

1998 metais mus pradėjo lankyti kitoks žodis – labai kuklus leidinėlis „Žodis tarp mūsų“. Tiesa dažniausiai rengiasi kukliu drabužiu. Kiekvieną dieną šio leidinio skaitiniai kviesdavo pasinerti į tylą, atsiversti Šventąjį Raštą ir atidžiai įsiklausyti, ką kalba Dievo Žodis. Leidinėlis paberdavo žiupsnelį minčių – įžvalgų, kad skaitomą Dievo žodį geriau suprastume ir pritaikytume mūsų kasdienybėje.

„Žodis tarp mūsų“ net dešimt metų augino atgimusios Lietuvos naujus žmones – kunigus, vienuolius ir pasauliečius, – į gyvenimą bandžiusius žvelgti Kristaus akimis ir ieškojusius ne nykstančių, vienadienių vertybių, bet tų, kurių laikas nepajėgia sunaikinti. Skaitančius šį leidinį Šventoji Dvasia skatina mylėti visus panašiai, kaip visus mylėjo Jėzus Kristus, ir daryti gera visiems, nelaukiant nei įvertinimo, nei užmokesčio.

Dėkoju „Žodis tarp mūsų“ leidėjams ir talkininkams, kurių dėka šis leidinys gali praturtinti daugelio mūsų dvasinį gyvenimą. Ypač dėkoju nepavargstančiam, kukliam mūsų tikėjimo broliui Vincui Kolyčiui, be kurio pagalbos „Žodis tarp mūsų“ nebūtų mūsų lankęs ir gaivinęs. Teatlygina Dievas šimteriopai visiems, leidžiantiems ir platinantiems šį kuklų, bet labai reikalingą leidinį. Šiandien jis yra dar reikalingesnis nei anksčiau, nes blogio jėgos dar atkakliau grumiasi už mūsų nemarias sielas.

Maldos vienybėje
arkivyskupas S. Tamkevičius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!