ŽODIS tarp mūsų

2022 m. lapkritis–gruodis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2022
 ››› 
lapkritis–gruodis
Numerio viršelis
Ir išgirdau galingą balsą,
skambantį nuo sosto:
„Štai Dievo padangtė
tarp žmonių.
Jis apsigyvens pas juos,
ir jie bus jo tauta,
o pats Dievas bus su jais.“
Apr 21, 3

Straipsniai

NEBIJOKITE!
Advento kelionė iš baimės į viltį

Adventą galime tikrai patirti Dievo gerumą ir meilę. Netgi sunkumai gali tapti proga Dievui veikti mūsų gyvenime. Jėzus nori išsklaidyti mūsų baimes ir pripildyti mus vilties – tikro, nesvyruojančio pasitikėjimo Jo pažadais. Jis nori, kad išgirstume Jo guodžiantį balsą: „Nebijokite!“

VIEŠPATS SU TAVIMI
Pasitikėk Dievo sumanymais tavo gyvenimui

Mes, kaip Juozapas ir Marija, irgi dažnai patenkame į nerimą keliančias aplinkybes. Kartais net abejojame, ar tai tikrai atitinka Dievo planą. Dievas nori, kad klaustume. Jis nepyksta, kad abejoji ar klausi. Dievas netgi gali pasinaudoti mus prislėgusiais sunkumais, kad mus patrauktų arčiau savęs. Nebijokime Jam išsakyti savo būgštavimų. Gal angelo neišvysime, bet tikriausiai išgirsime iš Dievo tokius pačius žodžius, kaip ir Marija su Juozapu: „Nebijok. Aš esu su tavimi.“

ŠTAI JŪSŲ DIEVAS
Dalykimės Gerąja Jėzaus Naujiena

Šį Adventą Dievas kviečia žengti iš baimės pančių tvirtumo ir drąsos link. Tvirtumo, nubloškiančio šalin bet kokią baimę pasirodyti kvailiui kitų žmonių akimis. Tvirtumo, įveikiančio susimovimo baimę. Drąsos, įgalinančios skelbti šio įstabiu liturginiu metu, kad mūsų Dievas yra Emanuelis – Dievas su mumis.

Tėvas Michael Patella, OSB
DIDŽIAI DŽIUGI NAUJIENA
Šv. Luko adventinė žinia

Lukas daugybe įvairių būdų pasakoja, kaip Jėzaus gimimas ir prisikėlimas atnešė džiaugsmo į šį pasaulį. Pasak evangelisto, šis džiaugsmas apėmė ir Jėzų pažinojusius mokinius, jis priklauso visiems, kurie seka jų pėdomis. Žvelgdami į ėdžiose gulintį Kūdikį, prisiminkime seną posakį: „Prakartėlės medis taps kryžiaus medžiu.“ O kryžius veda į prisikėlimą ir Šventosios Dvasios dovaną. Tad Marijos, Juozapo, piemenų ir netgi angelų džiaugsmas gali pasiekti ir mus.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!