ŽODIS tarp mūsų

2022 m. liepa–rugpjūtis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2022
 ››› 
liepa–rugpjūtis
Numerio viršelis
Noriu jums suteikti sklidiną vilties ateitį. <...>
Kai manęs ieškosite, mane rasite.
Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite,
surasite mane čia pat su jumis.
Jer 29, 11. 13–14

Straipsniai

PASAULYJE JŪSŲ PRIESPAUDA LAUKIA
Atrasti prasmę sunkumuose

Kodėl kenčiu? Dar sunkesnis klausimas: kodėl kenčia mano artimieji ir mylimieji? Pats Jėzus kentėjo, mirė žiauria mirtimi, kad mes būtume išgelbėti, taigi žinome, kad kančia gali būti prasminga. Ja Dievas gali pasinaudoti geram. Tad kaip Viešpaties stiprinami galime ištverti mums tenkančius išbandymus? Kokių nuostatų derėtų laikytis užkluptiems išmėginimų, atėjus sunkiam metui? Ko reiktų imtis? Atminkime, kad Jėzus yra su mumis, Jis – šalia mūsų, todėl net itin sunkiu metu galime būti tvirti ir stiprūs, garbinti Dievą ir liudyti, kad Jis gyvena mumyse.

„LAIKYKITE, BROLIAI, TIKRU DŽIAUGSMU“
Ištverti išmėginimus

Daugybės įvykių negalime sukontroliuoti, bet įmanu suvaldyti savo atliepą į juos. Sunkumų ištikti turime progą priimti juos taip, kad priartėtume prie Viešpaties. Be to, deramas mūsų atliepas į sunkumus gali būti gražus Viešpaties gerumo ir ištikimybės liudijimas aplinkiniams žmonėms. Šiame straipsnelyje norime pasiūlyti kelias praktikas, galinčias padėti ištverti išbandymus. Ne visą laiką lengva jų laikytis, bet viliamės, kad šie pasiūlymai padrąsins ir padės ištverti išmėginimus. Su Dievo malone galime judėti pirmyn ir šiaip gyvenime, ir palaikydami draugystę su Viešpačiu.

Jeff Smith. LAIKYTIS DIEVO NET KENČIANT
Viešpats su mumis, kai gedime

Tai nuoširdus tėvo, praradusio mylimą dukrą, liudijimas, kaip atrasti prasmę kenčiant ir patirti mylinčio Dievo artumą. „Esu tikras, kad mūsų Viešpats Jėzus yra su mumis, Jis laiko mus apkabinęs. Jėzus kenčia, kai mes kenčiame. Pasitikėkime Juo. Glauskimės prie Jo, remkimės Juo, Jis niekada mūsų neapleis. Galiausiai mūsų laukia Dangus, kur nebebus nei ašarų, nei liūdesio, nei aimanų (plg. Apr 21, 4). Šventoji Dvasia tepaguodžia mus!“ – rašo Jeff Smith.

Iryna Volovytska OCV
TEGUL NIEKAS NEMIRŠTA
(Tęsinys)

Iryna Volovytska OCV yra rusiškojo ir ukrainietiškojo „Žodžio tarp mūsų“ vertėja ir redaktorė. Ji gyvena Charkive. Po miesto apšaudymo 2022-ųjų vasario 28-ąją ji paprašė išspausdinti šį straipsnį apie tėvą Ježį Ziminskį (Jerzy Zimiński MIC), ukrainietiškojo „Žodžio tarp mūsų“ žurnalo steigėją. Skelbiame šį straipsnį vienydamiesi su mūsų broliais bei seserimis Kristuje, uoliai skleidžiančiais Evangeliją ir nepaisančiais net grėsmės savo gyvybei. Tačiau šis straipsnis svarbus ne tik kaip brolių bei sesių Ukrainoje palaikymo ženklas, bet ir kaip liudijimas, kad Dievo galybei ir meilei nėra nei sienų, nei ribų. Įstabūs Dievo darbai Ukrainoje yra susiję ir su lietuviais...

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!