ŽODIS tarp mūsų

2023 m. gegužė–birželis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2023
 ››› 
gegužė–birželis
Numerio viršelis
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
ko tik prašysite Tėvą,
duos tai jums dėl manęs.
Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu.
Prašykite ir gausite,
kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
Jn 16, 23–24

Straipsniai

Kardinolas Raniero Cantalamessa OFM Cap.
TAPTI EUCHARISTIJA SU JĖZUMI

Eucharistija yra ne tik Bažnyčios šventumo versmė, arba priežastis, bet ir jos šventumo modelis, arba pavyzdys. Tad krikščionio šventumas turi būti eucharistinis šventumas, visiškas savęs atidavimas Viešpačiui ir broliams bei seserims. Krikščionis negali tik švęsti Eucharistijos, jis turi pats tapti Eucharistija su Jėzumi.

Kardinolas Raniero Cantalamessa OFM Cap.
SUVIENYTI SU KRISTUMI IR JO BAŽNYČIA

Eucharistinė bendrystė visada yra bendrystė su Dievu ir bendrystė su broliais bei seserimis. Tai bendrystė, turinti vertikalų ir horizontalų matmenį. Mūsų gyvenime nėra nieko, kas nepriklausytų Kristui. Tai, ko Kristus negalėjo išgyventi kūne, Jis dabar tai išgyvena ir patiria Dvasioje dėl santuokinės Mišių bendrystės. Kokią didžiulę nuostabą kelia ir kokią paguodą teikia tai, kad mūsų žmogystė tampa Kristaus žmogyste! O taip pat kokia atsakomybė mums tenka!

Kardinolas Raniero Cantalamessa OFM Cap.
EUCHARISTIJA – SLĖPINYS, KURIUO TURIME SEKTI

Eucharistijos slėpinys yra ne tik švęstinas, priimtinas ir garbintinas, bet ir sektinas. Žiūrėkime, kad dovanos nesumenkintume iki pareigos! Mes gavome ne tik įsakymą mazgoti kojas ir tarnauti savo broliams bei seserims, bet ir malonę visa tai daryti su meile.

Tėvas Bruno Moriconi OCD
PSALMIŲ MALDA
(Pabaiga)

Gyventi – tai žvelgti aukštyn su ilgesiu ir troškimu. To mus mokė prieš mus gyvenę psalmininkai, sykiu jie yra ir mūsų bendrakeleiviai. Visos psalmyno psalmės kviečia krikščionį tapti kiekvieno gyvo žmogaus balsu. Psalmių malda yra visų malda, kurioje visi turi susijungti į brolių bei seserų chorą. Pats Kristus psalmėse meldžiasi už mus, mumyse ir per mus. Mes meldžiamės drauge su Mergele, su jos širdimi. Viešpats nori daryti įstabius savo darbus kiekviename žmoguje. Tad kiekvienas testoja Jo akvaizdon su savo reikmėmis ir visų po pasaulį pasklidusių savo brolių bei seserų reikmėmis.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!