ŽODIS tarp mūsų

2022 m. gegužė–birželis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2022
 ››› 
gegužė–birželis
Numerio viršelis
Nors einu per tamsiausią slėnį,
nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi.
Tavo ganytojo lazda ir vėzdas –
jie mane apgins.
Ps 23, 4

Straipsniai

GERASIS GANYTOJAS

Gerasis Ganytojas yra ne tik gražus vaizdinys. Gerojo Ganytojo titulas atskleidžia, kas yra Jėzus ir kuo, pildydami Jo valią, turėtume Jį laikyti. Tad Velykų laiku, ypač švęsdami Gerojo Ganytojo sekmadienį, pagvildenkime, ką reiškia Jėzui būti mūsų Ganytoju. Kaip šis vaizdinys mums gali padėti geriau suvokti karštą Dievo troškimą mus išganyti? Ir ar suvokiame, nors ne visada tai pripažįstame, kad visiems mums reikia, jog Dievas mus vestų ir saugotų, t. y. kad esame Jo avys?

23 PSALMĖS APMĄSTYMAS

Paklausęs žmonių, kurią psalmę jie labiausiai mėgsta, tikriausiai išgirstum daugelį sakant, kad 23-iąją. Ji labai dažnai giedama, cituojama, jos motyvais kuriami meno kūriniai, tad šios psalmės žodžiai tiesiog įsirėžę daugelio tikinčiųjų atmintin. Žinoma, visos psalmės yra įkvėpimo šaltinis ir išminties lobynas. Tačiau ši psalmė tokia mėgstama, nes poetiškai nusako, koks yra Dievas ir kaip Jis mumis rūpinasi. Kviečiame ją nuosekliai apmąstyti pagal pateiktus klausimus.

ATPAŽINTI GEROJO GANYTOJO BALSĄ

Ar žinojai, kad vaikutis motinos įsčiose gali atpažinti savo mamos balsą? Augdamas mamos pilvelyje jis klausosi jos balso. Tad gimęs ir patekęs į svetimą ir nepažįstamą pasaulį nusiramina išgirdęs kai ką pažįstamo – savo mamos balsą. Kaip dar negimęs kūdikis išmoksta atpažinti mamos balsą, taip mes galime išmokti atskirti Gerojo Ganytojo balsą. Galbūt tai užims šiek tiek laiko, bet juo labiau klausysimės Jėzaus, juo geriau nujausime, kai Jis mums kalbės. Tai Jėzaus pažadas mums: Jis kviečia savo avis vardais, o jos seka Jį, nes atpažįsta Jo balsą (plg. Jn 10, 3–4).

Iryna Volovytska OCV
TEGUL NIEKAS NEMIRŠTA

Iryna Volovytska OCV yra rusiškojo ir ukrainietiškojo „Žodžio tarp mūsų“ vertėja ir redaktorė. Ji gyvena Charkive. Po miesto apšaudymo 2022-ųjų vasario 28-ąją ji paprašė išspausdinti šį straipsnį apie tėvą Ježį Ziminskį (Jerzy Zimiński MIC), ukrainietiškojo „Žodžio tarp mūsų“ žurnalo steigėją. Skelbiame šį straipsnį vienydamiesi su mūsų broliais bei seserimis Kristuje, uoliai skleidžiančiais Evangeliją ir nepaisančiais net grėsmės savo gyvybei. Tačiau šis straipsnis svarbus ne tik kaip brolių bei sesių Ukrainoje palaikymo ženklas, bet ir kaip liudijimas, kad Dievo galybei ir meilei nėra nei sienų, nei ribų. Įstabūs Dievo darbai Ukrainoje yra susiję ir su lietuviais...

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!