ŽODIS tarp mūsų

2021 m. lapkritis–gruodis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2021
 ››› 
lapkritis–gruodis
Numerio viršelis
Amžių Karaliui,
nemirtingajam, neregimajam,
vieninteliam Dievui
tebūna garbė ir šlovė
per amžių amžius! Amen.
1 Tim 1, 17

Straipsniai

PAKELKITE GALVAS!
Adventas – vilties metas

Adventas – vilties metas. Tai laikas pažvelgti į gyvenimą dvasios akimis, kad išvystume tai, kas paslėpta nuo mūsų žmogiškųjų akių. Sykiu tai metas nukreipti žvilgsnį į naujagimį ir išvysti Jame Gelbėtoją, pažadėjusį šlovingai sugrįžti. Drauge tai laikas matyti save kaip jau atpirktą tautą, nors dar tik laukiame pilnatviško išgelbėjimo danguje. Kaip motinai tenka kantriai ištverti gimdymo skausmus laukiant užgimstančio vaikelio, taip ir mes turime kantriai laukti džiaugsmingai vildamiesi ir būdami tikri, kad mūsų išvadavimas čia pat (plg. Lk 21, 28).

TIESK VIEŠPAČIUI KELIĄ!
Maldos pažadas per Adventą

Tik keli žmonės buvo pasirengę sutikti atėjusį tarp mūsų Viešpatį. Bet tie, kurie pasirengė, galėjo laisvomis širdimis priimti Mesiją. Šį Adventą ir mes turime progą prisidėti prie jų. Tad renkimės sutikti Viešpatį kasdien atrasdami laiko maldai. Suteikime Jėzui progą užpilti visus mūsų gyvenimo slėnius ir nuversti visus slegiančius kalnus!

ATGAILAUK IR TIKĖK!
Teperkeičia Dievas tavo širdį

Būk atviras ir nuoširdus su Viešpačiu. Melsk Šventąją Dvasią parodyti, dėl ko tau reikia atgailauti. Ji galbūt tau primins: įžeidžius žodžius, kurių jau nebegali atsiimti, pyktį, pavydą, savanaudiškumą ar varžymąsi su kitais. Nesileisk nuodėmių sulaikomas nuo Dievo artumos. Neleisk joms užtemdyti tavo pasitikėjimo Dievo meile ar priversti pamiršti, kad Jėzus atėjo pas mus per Kalėdas mūsų išgelbėti, o ne pasmerkti. Jonas Krikštytojas mums sakė, kad Jėzus atėjo sudeginti neužgesinama ugnimi nuodėmės pelų mūsų gyvenime (plg. Lk 3, 17). Ta ugnis yra Jo meilės ugnis. Tai atleidžianti meilė. Tai gydanti meilė. Tai apvalanti meilė, kad mes galėtume būti surinkti į savo Tėvo rankas.

PALAIMINTI, KURIE TIKITE
Marija mums rodo tikėjimo kelią

Dėl savo tikėjimo Marija niekada neprarado ryšio su dangiškuoju Tėvu. Ji niekada neprarado pasitikėjimo Jėzumi. Niekada neprarado atvirumo Šventajai Dvasiai. Dėl ištvermingo tikėjimo Marija niekuomet, net pačiais sunkiausiais laikais, neprarado visa apimančios ramybės. Sekdami Marijos pavyzdžiu ir jos užtariami ir mes galime išmokti tvirtai laikytis savojo tikėjimo, kad ir kas nutiktų. Įsiklausę išgirsime Dievą, kasdien mums sakantį: „Palaiminti esate tie, kurie tikite mano pažadais!“

Louise Perrotta
JUOZAPAS, ŠVENTOJI ŠEIMA IR MES
Ar tu esi šiame paveiksle?

Šį Adventą įdėmiai įsižiūrėk į Šventąją Šeimą. Ji nėra tik trys asmenys – Juozapas, Marija ir Jėzus. Šventoji Šeima yra visos Bažnyčios, pasiųstos į pasaulį, miniatiūra. Mąstydami apie Šventąją Šeimą įsivaizduokime minią, besirenkančią aplink mažučius Nazareto namus – Jėzaus, Marijos ir Juozapo namus. Toje minioje ir tu, ir aš, ir kiekvienas, kuris yra įsitraukęs į gyvenimo ir meilės bendrystę Kristaus kūne.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!