ŽODIS tarp mūsų

2023 m. liepa–rugpjūtis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2023
 ››› 
liepa–rugpjūtis
Numerio viršelis
Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės!
Už viską dėkokite, nes to Dievas nori
iš jūsų Kristuje Jėzuje.
Negesinkite dvasios!
Neniekinkite pranašavimų!
Visa ištirkite ir, kas gera, palaikykite!
Susilaikykite nuo visokio blogio!
1 Tes 5, 16–22

Straipsniai

Joe Difato
PAULIUS – LABAI ŽMOGIŠKAS ŠVENTASIS

Mintimis nusikelkime į 64-uosius mūsų Viešpaties metus... Apaštalas Paulius Romos kalėjime supančiotas laukia teismo dėl išgalvotų imperatoriaus Nerono kaltinimų, kad neva jis su kitais krikščionimis sukėlė miestą nusiaubusį gaisrą. Tokiomis aplinkybėmis Paulius rašo Antrąjį laišką Timotiejui. Paulius žino, kad jo gyvenimo pabaiga arti (plg. 2 Tim 4, 6), tad šis laiškas išsiskiria iš visų kitų jo laiškų. Jame nėra kokių nors naujų teologinių įžvalgų, jame terasime tik nuoširdų atsisveikinimą ir keletą paskutinių patarimų vienam iš ištikimiausių Pauliaus mokinių. Pažiūrėkime, kaip Paulius dorojosi su vienatve kalėjime, asmeniniais išpuoliais prieš jo gerą vardą ir raginimu perduoti deglą jaunajai kartai. Ko galime iš jo išmokti?

Joe Difato
SKIRKITE LAIKO MYLĖTI

Žmonės kenčia nuo visokiausio vienišumo. Ką jau ten mes, jei net apaštalas Paulius jautėsi vienišas, ypač į gyvenimo pabaigą. Pauliaus vienatvė – iš tikrųjų kiekvieno žmogaus vienatvė – parodo, kokia svarbi gyvenime yra meilė. Pati didžiausia meilė, kokią galime patirti, yra agapé meilė. Tai nesavanaudiška, save atiduodanti, aukojanti, apiplėšianti ir besąlygiška meilė. Iš Pauliaus raštų matyti, kad ne visada lengva išlaikyti šitokią meilę...

Joe Difato
BAIK BĖGIMĄ

Tarnaudamas Dievui Paulius patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Kurti Bažnyčią svetimoje šalyje buvo nelengva. Tačiau Paulius buvo nenuilstantis. Jis niekada nesiskundė, kad jam per sunku. Niekada neleido nei priešininkams, nei nesėkmėms, nei nepritekliams, nei nepalankioms aplinkybėms sutrukdyti jo misiją. Jis liko ištikimas darbui, kurį atlikti Dievas jį pašaukė. Arba, jo paties žodžiais tariant, jis iškovojo gerą kovą, baigė bėgimą, išlaikė tikėjimą (plg. 2 Tim 4, 7).

APIE SODO IR DYKYNĖS VAZDINIUS BIBLIJOJE

Sodas ir dykuma – du labai dažni ir svarbūs Biblijos vaizdiniai, nusakantys ir paskiro žmogaus, ir žmonijos būklę. Alsią vasaros dieną savo nuovargį lyginame su sunkiai pakeliamu buvimu dykumoje ir ilgimės sodo teikiamos gaivos ir pavėsio. Kita vertus, kokios šaltos ir skaidrios naktys dykumoje, kaip toli matyti, niekas neblaško minčių... Ir kas slepiasi sodo šešėliuose, medžių paunksmėje? Tai nevienareikšmiai, veikiau nepaprastai platūs vaizdiniai.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!