ŽODIS tarp mūsų

2023 m. sausis–vasaris

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2023
 ››› 
sausis–vasaris
Numerio viršelis
Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras,
per amžius tveria jo ištikima meilė!
Ps 118, 1

Straipsniai

Redakcijos žodis tolyn

Tėvas Jacques Philippe
PALAIMINTI BETURČIAI DVASIA

Mūsų Viešpats apreiškia mums, kad laimingas gyvenimas, palaimintas gyvenimas matuojamas ne žmogaus nuosavybe, įtaka ar sėkme. Priešingai, Dievo Karalystės palaiminimai priklauso vargšams. Nesvarbu – esame pertekę turtų ar ničnieko neturintys, visi patiriame, kas yra skurdas ir neturtystė, pakliuvę į situaciją, kurioje galime pasitikėti tik Dievu. Štai tada atrandame, kad tikrasis turtas – mūsų Dievo gerumas ir išgelbėjimas. Tada atrandame Dievo Karalystės palaiminimą.

Tėvas Jacques Philippe
PRIIMTI NAUJĄ ŠIRDĮ
Beturčių dvasia vedami gausūs vaisiai

Dievas mus kviečia ne tik tapti vargšais dėl tam tikrų reiklių gyvenimo aplinkybių, bet ir tiesiog apsispręsti priimti širdies neturtą. Apsispręsti tapti nuolankiems ir romiems, apsispręsti už gailestingumą ir širdies tyrumą, apsispręsti būti taikdariais. Kodėl? Nes šie apsisprendimai mus veda pas Jį. Jie mus veda į džiaugsmą ir palaimintumą. O to Jėzus nori visiems mums.

Tėvas Jacques Philippe
PALAIMINTI....
Gyventi palaiminimais

Teks nemažai kovoti atsiliepiant į kasdienį kvietimą nuolat atsiversti, pasipriešinti blogiui ir pagundoms, patiriant išmėginimus, kurie ateina, kai stengiamės būti ištikimi Viešpačiui. Visada likdami nuolankūs ir maži, pasikliaudami ne savo jėgomis, bet Kristaus malone, galime būti tikri, kad Viešpats žinos, kaip iš viso to išgauti gėrį, ir leis mums įžengti į Jo Karalystę.

Tėvas Bruno Moriconi OCD
PSALMIŲ MALDA
(Tęsinys)

Psalmininko maldą gyvina gausi jausmų puokštė. Jo malda trykšta gyriumi, susižavėjimu, padėka, kitais kartais jis kamuojasi graužiamas kaltės ir meldžia atleidimo. Net pačios liūdniausios psalmės ištraukia mus iš mūsų varganumo glūdumos į Dievo gyrių.

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!