ŽODIS tarp mūsų

Redakcijos žodis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2023
 ››› 
sausis–vasaris
 ››› 
Redakcijos žodis

Mieli Skaitytojai,

Pradėdami naujus metus dėkojame Viešpačiui už praėjusiuosius ir su viltimi žvelgiame į ateinančius. O dėkoti tikrai turime už ką – įveikęs visas netektis ir negandas, žurnalas „Žodis tarp mūsų“ Lietuvoje tarnauja Dievo žodžio sklaidai jau ketvirtį šimtmečio. Beje, jūsų rankose – jau 150-asis jo numeris. Gal tarp jūsų yra skaičiusiųjų patį pirmąjį „Žodį tarp mūsų“, išleistą 1998 metų Gavėnią?

Lietuvoje „Žodis tarp mūsų“ pradėtas leisti uolaus lietuvių apaštalo kanadiečio Vinco Kolyčiaus iniciatyva. Vincas troško, kad jo mylima Lietuva pažintų ir išmoktų branginti Dievo žodį. Tikime, kad dėl jo užtarimo Dievo akivaizdoje stebuklas toliau vyksta – kaip Dievo pažinimo ir kasdienės maldos įrankį žurnalą atranda vis nauji žmonės.

Dėkojame Dievui už Vincą ir drauge už visus jus, nes šis stebuklas nesitęstų be jūsų, ištikimi skaitytojai. Jūs kasdien apmąstote Dievo žodį pagal „Žodžio tarp mūsų“ meditacijas, pasiūlote žurnalą kaimynui, parapijiečiui, bičiuliui ar giminaičiui, suorganizuojate jo platinimą savo parapijoje, iš savo menkos pensijos ar kuklaus atlyginimo aukojate jo leidybai... Taigi visi jūs esate įstabių Viešpaties darbų dalininkai.

Stovėdami ant 2023-iųjų slenksčio suprantame, kad kova dėl Dievo Karalystės nebaigta, nieku gyvu negalime sustoti, iš rankų paleisti aštraus Dvasios kalavijo – Dievo žodžio!

Tikimės, kad jūsų, ištikimųjų Viešpaties bendradarbių, nenugąsdins padidėjusi žurnalo kaina – to tenka imtis dėl besikeičiančios ekonominės situacijos ir keleriopai pakilusių Lietuvos pašto paslaugų įkainių.

Naujaisiais metais ypač meldžiame ištvermės, ramybės ir taikos – pasauliui, Bažnyčiai ir sau.

Teatlygina Dievas savo gerumu ir tespindi jums Jo veido šviesa!

„Žodžio tarp mūsų“ redakcija

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!