ŽODIS tarp mūsų

REDAKCIJOS LAIŠKAS

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2013
 ››› 
rugsėjis–spalis
 ››› 
Straipsnis 1

MIELI „ŽODŽIO TARP MŪSŲ“ SKAITYTOJAI,

Pirmiausia dėkojame Jums už ištikimybę Dievo žodžiui, kad jį kasdien skaitote, apmąstote, juo maitinatės ir dalijatės. Daugelis iš Jūsų kasdienėje maldos kelionėje atsiverčiate ir „Žodį tarp mūsų“. Tikimės, kad šis kuklus leidinėlis yra naudingas pagalbininkas Viešpaties žodį labiau pažinti, išgirsti ir pamilti. Tai liudija ir jūsų, jau ne vienus metus jį skaitančių, laiškai.

Prieš Sekmines Viešpats pasišaukė į savo Amžinuosius namus Vincą Kolyčių. Tikriausiai visi žinote, kad Vincas buvo lietuviškojo „Žodžio tarp mūsų“ įkvėpėjas ir visokeriopas palaikytojas. Jis jį platino, skatino skaityti, rinko aukas jo leidybai kuo nuoširdžiausiai trokšdamas vieno – kad Dievo žodis kuo plačiau pasklistų ir perkeistų kuo daugiau širdžių. To trokšdamas Vincas meldėsi (o jis mėgdavo Viešpaties prašyti labai konkrečiai), kad „Žodžio tarp mūsų“ tiražas pakiltų bent tūkstančiu. Šiandien tai tapo gyvybiškai svarbu, atėjo metas šiai maldai išsipildyti!

Ar norite, kad „Žodis tarp mūsų“ būtų leidžiamas ir 2014 metais? Jei taip, tikimės, kad padėsite jo tiražui gerokai ūgtelėti, taip prisidėdami prie Dievo žodžio duonos dalijimo. Taigi ne tik patys jį skaitykite namuose ar bažnyčioje. Pamėginkite juo sudominti savo draugus, bičiulius, gimines, pažįstamus, parapijiečius. Vincas, kviesdamas įsigyti šį žurnaliuką, sakydavo: „Tik pamėginkite, jei nepatiks, grąžinsiu visus jūsų sumokėtus pinigus.“ O paskui juokdamasis pridurdavo: „Nebuvo nė vieno, kuris pabandė ir kuriam nepatiko.“

Mes visi ypač dėkingi šių laikų knygnešiams – „Žodžio tarp mūsų“ savanoriams platintojams, skleidžiantiems jį Lietuvos parapijose ir tarp Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Anglijos, Australijos ir kitų kraštų lietuvių. Ačiū Jums už meilę Dievo žodžiui, už organizuotumą, už norą dalytis su savo bičiuliais, parapijiečiais, giminaičiais. Jūsų tarnystės ir aukų dėka „Žodis tarp mūsų“ nuo 1998 m. vis dar leidžiamas lietuvių kalba (nuo 2008 m. dalis jo skelbiama ir internete www.zodistarpmusu.lt). 2014 metais turėtų pasirodyti šimtasis numeris, o apsispręsti dėl tolesnio leidimo turime iki 2013 m. lapkričio 1 d.

Kaip prisidėti konkrečiai?

  • Paraginkite susidomėjusius patiems leidinėlį užsiprenumeruoti ar įsigyti. 79 puslapyje išvardijome knygynus ir kitas vietas Lietuvoje, kuriose jį rasite.
  • Visada palaiminga duonos kąsniu pasidalyti su nepasiturinčiu. Jei branginate „Žodį tarp mūsų“, įsigykite dar vieną egzempliorių ir padovanokite jį vienam iš vargstančių.
  • Jei „Žodžiu tarp mūsų“ naudojatės savo pamoksluose, paraginkite parapijiečius Dievo žodį skaityti namuose kasdien ir pasiūlykite jiems pagalbą – „Žodį tarp mūsų“.
  • Jei atokioje jūsų parapijos bažnyčioje „Žodis tarp mūsų“ nebuvo platinamas, o dabar suradote bent 10 jo skaitytojų, kreipkitės į redakciją (tel. ir adresas paskutiniame puslapyje), atsiųsime žurnalą Jums tiesiogiai.
  • Jei esate evangelizacijos ar sielovados programos vadovas, tikybos mokytojas ar katechetas, maldos grupės atsakingasis, mokydamas kasdienę maldą remti Dievo žodžiu, pasiūlykite į pagalbą pasitelkti „Žodį tarp mūsų“.

Labai svarbios ir tiesioginės jūsų aukos, jas iš anksto susitarus (tel. 8 615 14072) galima atnešti į redakciją (Kaunas, Papilio g. 5, II a.) arba pervesti į sąskaitą banke:

Paramos gavėjas:
Viešoji įstaiga „Gyvieji akmenėliai“
Juridinio asmens kodas: 135273045
Sąskaita: LT45 7044 0600 0323 7633
Bankas: AB SEB bankas
Paskirtis: Parama „Žodžio tarp mūsų“ leidybai

Platinimo reikalus ne Lietuvoje kol kas tvarko Vinco Kolyčiaus sūnus Paulius, visais klausimais prašome rašyti redakcijai: redakcija@zodistarpmusu.lt.

Tad kviečiame visus drauge
tęsti kelionę su Dievo žodžiu!

„Žodžio tarp mūsų“ redakcija

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!